Ubezpieczenie NNW – Compensa

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Compensa obejmuje bardzo szeroki zakres ryzyk. Ponadto, gdy zdecydujesz się na oferowane przez nas ubezpieczenie NNW, zaskoczą Cię nieskomplikowane procedury i bardzo korzystna cena.
Zakres ubezpieczenia NNW w Compensie obejmuje:

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • uznanie następstw zawału serca oraz udaru mózgu jako następstw
  • nieszczęśliwego wypadku
  • zwrot kosztów operacji plastycznych
  • ubezpieczenie assistance – oferowane w przypadku rocznego ubezpieczenia indywidualnego

Jeżeli zakres ubezpieczenia jest dla Ciebie niewystarczający, możesz go rozszerzyć o:

  • zwrot kosztów naprawy i nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków
  • pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych w tym wózka inwalidzkiego;
  • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów oraz zwrot kosztów leczenia;
  • dzienne świadczenia za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenie NNW Compensa przewiduje stosowanie progresywnego ustalania świadczeń, co oznacza, że za każdy orzeczony uszczerbek na zdrowiu powyżej 50% wypłacimy Ci podwójną wartość świadczenia.

Jeżeli interesuje Cię maksymalnie korzystne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, skontaktuj się z nami