DOPASOWANE KONTO

Za które nic nie zapłacisz, jeżeli będziesz z niego aktywnie korzystać.

 

» prowadzenie konta jeśli zapewnisz miesięczne wpływy łącznie w wysokości min. 1 000 zł (w przypadku braku wpływów opłata wyniesie 7 zł),
» przelewy krajowe w złotych polskich przez Internet (z wyjątkiem przelewów wewnętrznych na własne rachunki dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej),
» stałe zlecenie spłaty kredytu w Banku BPH,
» wydanie i wznowienie karty do konta,