ubezpieczenia komunikacyjne

komunikacyjne_ub

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE  OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

 

» chroni osoby trzecie jeżeli to my spowodujemy wypadek

» z ubezpieczenia zwalnia tylko sprzedaż pojazdu lub złomowanie

 

UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE

 

AUTOKASCO  – chroni nas samych przed nagłymi, nieplanowanymi wydatkami związanymi z utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem pojazdu w skutek m.in.: żywiołów, zderzenia się pojazdów, zderzenia ze zwierzętami, uszkodzenia pojazdu przez nieznanych sprawców;

 

NNW –  następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów- dodatkowa ochrona przy wypadku, jak również podczas wsiadania/wysiadania

 

ASSISTANCE – organizacja i pomoc podczas wypadku, awarii, braku paliwa, zatrzaśnięcia kluczyków, holowanie, hotel, auto zastępcze i wiele innych- w zależności od wariantu

 

AUTO SZYBY – dodatkowe ubezpieczenie zapewniające organizację i pokrycie kosztów wymiany szyb- nie wpływa na utratę zniżki