ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

cywilna

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – bardzo ważne ubezpieczenie, chroniące osoby trzecie przed szkodami jakie możemy im wyrządzić. W szczególności z tytułu :

 

» sprawowania opieki nad nieletnimi dziećmi

» posiadania zwierząt domowych

» posiadania i użytkowania nieruchomości

» użytkowania urządzeń gospodarstwa domowego

» amatorskiego uprawiania sportów